ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΑΧΙΩΝ ΝΟ 4 ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ – ΑΔΑ: 62ΓΦ46907Θ-Υ1Θ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ 50 ΤΜΑΧΙΩΝ ΝΟ 4 ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 13:26:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΓΦ46907Θ-Υ1Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου