ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ATEMPERO ENTERAL ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΑΔΑ: 629846907Θ-Υ73

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ATEMPERO ENTERAL ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ημερομηνία: 03/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 08:59:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 629846907Θ-Υ73
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου