«ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ (MX) MARYLAND» – ΑΔΑ: 623Ε46907Θ-ΠΟΓ

Θέμα: «ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ (MX) MARYLAND»
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 08:37:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 623Ε46907Θ-ΠΟΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου