ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PSILIAKOS 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ Β20 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE – ΑΔΑ: 61ΒΞ46907Θ-9ΛΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ PSILIAKOS 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΤΟΡ Β20 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GE HEALTHCARE
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 11:57:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΒΞ46907Θ-9ΛΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου