ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ" – ΑΔΑ: 61Ο046907Θ-2Λ5

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ"
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 13:25:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Ο046907Θ-2Λ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου