Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1497/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 616Σ46907Θ-ΓΞ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1497/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 11:43:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 616Σ46907Θ-ΓΞ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου