ΧΕ-1453 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 415/2023 – ΑΔΑ: 614Α46907Θ-Λ0Υ

Θέμα: ΧΕ-1453 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 415/2023
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:59:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 614Α46907Θ-Λ0Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου