Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 60ΣΖ46907Θ-ΝΓ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 13:14:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΣΖ46907Θ-ΝΓ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου