ΧΕ-1419 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 861/2023 – ΑΔΑ: 608Θ46907Θ-ΨΤΝ

Θέμα: ΧΕ-1419 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 861/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:19:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 608Θ46907Θ-ΨΤΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου