Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 69/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΡΨ2Μ46907Θ-ΩΧΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 69/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 14:36:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨ2Μ46907Θ-ΩΧΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου