ΧΕ-1056 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1224/2022 – ΑΔΑ: ΡΟ5046907Θ-ΙΕΙ

Θέμα: ΧΕ-1056 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1224/2022
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 14:29:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟ5046907Θ-ΙΕΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου