Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΛ5Ξ46907Θ-Ν4Ξ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 14:29:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛ5Ξ46907Θ-Ν4Ξ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου