Ανταλλακτικό (καλώδιο αισθητήρα ροής με MEDUTRIGGER 2M) καθώς και αναλώσιμο υλικό (φίλτρο εκπνοής) για τους φορητούς αναπνευστήρες MEDUMAT STANDARD 2 της Παθολογικής κλινικής και κλινικής Covid με κωδ. ΙΝΒΙΤ 0320 και ΙΝΒΙΤ 1571 – ΑΔΑ: Ρ7ΛΡ46907Θ-3ΔΚ

Θέμα: Ανταλλακτικό (καλώδιο αισθητήρα ροής με MEDUTRIGGER 2M) καθώς και αναλώσιμο υλικό (φίλτρο εκπνοής) για τους φορητούς αναπνευστήρες MEDUMAT STANDARD 2 της Παθολογικής κλινικής και κλινικής Covid με κωδ. ΙΝΒΙΤ 0320 και ΙΝΒΙΤ 1571
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 14:37:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΛΡ46907Θ-3ΔΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου