Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 90/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ7ΔΘ46907Θ-ΕΑ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 90/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/06/2023 14:44:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΔΘ46907Θ-ΕΑ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου