Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 800/2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ρ18Β46907Θ-ΣΚ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 800/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 14:43:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ18Β46907Θ-ΣΚ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου