ΧΕ-1206 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023 – ΑΔΑ: Ρ0Λ146907Θ-ΑΚ9

Θέμα: ΧΕ-1206 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1180/2023
Ημερομηνία: 28/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 14:25:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ0Λ146907Θ-ΑΚ9
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου