Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.341,345,381/2022 Συμβασεων Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 97) – ΑΔΑ: ΨΖ1Δ46907Θ-8ΛΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.341,345,381/2022 Συμβασεων Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " (ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 97)
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 13:47:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ1Δ46907Θ-8ΛΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου