ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (HARH 36)-ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ (MX) – ΑΔΑ: ΨΥΘΧ46907Θ-39Ω

Θέμα: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ (HARH 36)-ΛΑΒΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΚΡΟΥ (MX)
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/06/2023 10:40:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΘΧ46907Θ-39Ω
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου