ΧΕ-1021 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 599/23 – ΑΔΑ: ΨΥ6Υ46907Θ-ΠΔΧ

Θέμα: ΧΕ-1021 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 599/23
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 14:35:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ6Υ46907Θ-ΠΔΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου