Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.109 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΒ3546907Θ-Δ2Φ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.109 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 13:28:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ3546907Θ-Δ2Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου