Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 374/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΘ1Θ46907Θ-686

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 374/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:56:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ1Θ46907Θ-686
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου