Συντήρηση Ιστοσελίδας Νοσοκομείου – ΑΔΑ: ΨΤΑ046907Θ-ΝΗΨ

Θέμα: Συντήρηση Ιστοσελίδας Νοσοκομείου
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 11:49:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΑ046907Θ-ΝΗΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου