Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1472 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΤ2Ε46907Θ-7Ξ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1472 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:09:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ2Ε46907Θ-7Ξ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου