ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΜΑΪΟΥ – ΑΔΑ: ΨΣΕ746907Θ-ΒΓΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΜΑΪΟΥ
Ημερομηνία: 01/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 11:47:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΕ746907Θ-ΒΓΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου