ΧΕ-973 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1626/2022 & ΧΕ 1632/2022 – ΑΔΑ: ΨΣ2Η46907Θ-ΨΕΖ

Θέμα: ΧΕ-973 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1626/2022 & ΧΕ 1632/2022
Ημερομηνία: 07/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:25:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ2Η46907Θ-ΨΕΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου