ΧΕ-1016 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 189/2023 – ΑΔΑ: ΨΣ1Τ46907Θ-Θ0Ν

Θέμα: ΧΕ-1016 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 189/2023
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 14:35:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ1Τ46907Θ-Θ0Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου