Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1093/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΡΛΖ46907Θ-7ΝΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1093/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 10:14:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΛΖ46907Θ-7ΝΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου