ΧΕ-1051 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 872/2023 – ΑΔΑ: ΨΨΔΑ46907Θ-ΒΥΨ

Θέμα: ΧΕ-1051 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 872/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 11:44:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΔΑ46907Θ-ΒΥΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου