ΧΕ-1007 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1778/2022 ) – ΑΔΑ: ΨΩΠΛ46907Θ-ΘΩ5

Θέμα: ΧΕ-1007 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1099/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1778/2022 )
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/06/2023 11:00:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΠΛ46907Θ-ΘΩ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου