ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 75Χ100cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ & ΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 600cc 18CH – ΑΔΑ: ΨΟΟ246907Θ-ΝΩΘ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 75Χ100cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ & ΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 600cc 18CH
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 11:47:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΟ246907Θ-ΝΩΘ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου