ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023 – ΑΔΑ: ΨΩΚΦ46907Θ-Β7Ρ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΔΟΧ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ 1-7-2023 ΕΩΣ 30-9-2023
Ημερομηνία: 27/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2023 09:26:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΚΦ46907Θ-Β7Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου