Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΩ1Υ46907Θ-ΥΒΒ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 65/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 08/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/06/2023 09:10:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ1Υ46907Θ-ΥΒΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου