Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΝΜΧ46907Θ-ΧΘΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1203/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 09:33:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΜΧ46907Θ-ΧΘΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου