ΧΕ-1166 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 637/2023 – ΑΔΑ: ΨΝΜ746907Θ-1ΤΑ

Θέμα: ΧΕ-1166 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 637/2023
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/08/2023 09:17:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΜ746907Θ-1ΤΑ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου