Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.192 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΝΑΨ46907Θ-Η6Ξ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.192 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 26/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/06/2023 09:24:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝΑΨ46907Θ-Η6Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου