Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 351/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΜΨ846907Θ-Ε54

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 351/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 15/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/06/2023 12:28:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΨ846907Θ-Ε54
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου