ΧΕ-1063 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 813/2022 & ΧΕ 748/2023 – ΑΔΑ: ΨΛΧΜ46907Θ-ΛΦΟ

Θέμα: ΧΕ-1063 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 813/2022 & ΧΕ 748/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 09:19:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΧΜ46907Θ-ΛΦΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου