Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Χειρουργείου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 2023 – ΑΔΑ: ΨΚΦΘ46907Θ-ΡΘ2

Θέμα: Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Χειρουργείου στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας 2023
Ημερομηνία: 13/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/06/2023 09:19:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΦΘ46907Θ-ΡΘ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου