Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.342 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΚΧΦ46907Θ-1ΥΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.342 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/06/2023 09:38:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΧΦ46907Θ-1ΥΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου