Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΗΚΑ46907Θ-9ΥΞ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 350/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/06/2023 08:43:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗΚΑ46907Θ-9ΥΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου