ΧΕ-1266 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024 – ΑΔΑ: ΨΙΦ446907Θ-ΠΤΚ

Θέμα: ΧΕ-1266 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 12:59:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦ446907Θ-ΠΤΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου