ΧΕ-1002 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΗ0646907Θ-ΘΞΨ

Θέμα: ΧΕ-1002 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΜΕΤΡΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 14:33:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΗ0646907Θ-ΘΞΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου