ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΘΗΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΠ/ΙΚΑ ΕΡΓ. ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟ, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΔ/ΙΚΑ ΛΑΠ/ΙΚΑ ΕΡΓ. ΛΑΒΙΔΑ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 3,5Μ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΦ9946907Θ-Ξ5Δ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΘΗΚΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΛΑΒΙΔΩΝ, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΠ/ΙΚΑ ΕΡΓ. ΨΑΛΙΔΙ ΕΥΘΥ ΚΑΙ ΚΥΡΤΟ, ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΔ/ΙΚΑ ΛΑΠ/ΙΚΑ ΕΡΓ. ΛΑΒΙΔΑ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 3,5Μ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 09/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/06/2023 09:20:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ9946907Θ-Ξ5Δ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου