Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1200 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΕΟΛ46907Θ-Ρ5Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1200 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 11:55:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΟΛ46907Θ-Ρ5Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου