Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΕΕΨ46907Θ-ΑΦΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/06/2023 14:37:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΕΨ46907Θ-ΑΦΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου