ΧΕ-1098 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ.Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13,Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-23 Θ6 ,CLAW Β ‘ 21 (2131.58), R. Γ’ 2021 (18.43), R. Δ’ 2021 (30.7) – ΑΔΑ: ΨΧΡΧ46907Θ-7ΟΞ

Θέμα: ΧΕ-1098 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ.Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8, Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠ.Δ.Σ 2/15-02-23 ΘΕΗΔ13,Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠ. Δ.Σ 5/09-03-23 Θ6 ,CLAW Β ‘ 21 (2131.58), R. Γ’ 2021 (18.43), R. Δ’ 2021 (30.7)
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 08:48:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΡΧ46907Θ-7ΟΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου