Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΧ4Η46907Θ-ΚΓ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 63/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 10:32:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ4Η46907Θ-ΚΓ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου