ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 7 ΣΕΙΡΩΝ – ΑΔΑ: ΨΑ8Κ46907Θ-ΖΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΠΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 7 ΣΕΙΡΩΝ
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 10:57:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ8Κ46907Θ-ΖΟΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου