Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΑ4Μ46907Θ-638

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 73/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/06/2023 10:12:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ4Μ46907Θ-638
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου