Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.775 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΑ2Φ46907Θ-ΨΓΗ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.775 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 08:54:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ2Φ46907Θ-ΨΓΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου